Minden embernek és vállalatnak megvan a maga beszédmódja és kommunikációja. Sajátos önkifejezési módjai, valamint képességei arra, hogy megfelelő ruhába öltöztesse a cégét, ezzel felhívva a figyelmet rá és megmutatva a világnak mit is képvisel. Az átlagemberhez hasonlóan, amikor öltözködési stílust vagy frizurát választ magának. Ugyanis a stílus bizonyos jelek összessége, amely megkülönbözteti az egyént a többi embertől és kiemeli őt a szürke tömegből. Ez az, amire először emlékszünk, ami vonz minket, vagy épp ellenkezőleg, véglegesen megfosztja a vágyat, hogy elkezdjünk, vagy épp megismételjünk bármilyen interakciót ezzel a személlyel/vállalattal.

Ugyanezt elmondhatjuk a cég arculatáról is. A vállalati identitás a színes, grafikus, verbális, tipográfiai, akusztikai, video- vagy egyéb technikák kombinációja, amely egyetlen képet nyújt a cég számára, annak megnyerő arculata és sikere érdekében. A gondosan kidolgozott céges image nagyobb valószínűséggel tesz ismerté, könnyebben észrevehetővé és emlékezetessé az ügyfelek, valamint más független személyek számára. Ezáltal nem csak a cégünk termékeivel vagy szolgáltatásaival tudjuk magunkat megkülönböztetni a többi versenytárstól.

Vállalatunk arculata az egy egész szervezet külvilág általi vizuális érzékelése. Különbözik a márkaépítéséről, amely egy adott szolgáltatás vagy termék teljes története, a látványelemektől kezdve a mögöttes történeteken át a piaci helyzetünkön keresztül a jelenben betöltött szerepükkel bezárólag.

A vállalati image minden olyan vizuális elem, a melyet a cégünk teljes arculatának képviseletére választunk. A cég logójától kezdve a betűtípusig, képekig, az arculat színig és a hangszínig. Az online marketing térhódítása ellenére nem szabad eltekintenünk attól sem, hogy hagyományos írott formában is megjelenjünk. Például csomagoláson, egyenruhákon, árukon, prospektusokon, borítékon. Cégünk arculatának megválasztása során mindezen szempontokra figyelemmel kell lennünk, hogy a lehető legtökéletesebb képet mutassuk a világ felé. Mert az emberek ezzel azonosítják a cégünket, ezért reprezentatívnak kell lennie, ezáltal fokozza a hovatartozás érzését, a vállalati azonosulást. Legfőbb szerepük, hogy a vállalati személyiségről nyújtsanak információt, azt kommunikálják. A vizuális elemek megfogalmazhatják a cég jellegét, kommunikálhatnak a változásokról, és szerepet játszhatnak a hírnév alakításában is. Ezért elengedhetetlen, hogy a céghez lehető leghűségesebb módon képezzük le a fent említett elemek által képviselt szellemiséget.

Az arculatukat formálni próbáló vállalatok hasonlóak az egyénekhez, akik megfelelően öltöznek, udvarias a modoruk, és gondosan választják meg a szavaikat annak érdekében, hogy hozzáértő, szimpatikus és megbízható embernek gondolják őket. Természetesen csak úgy, mint az embereknél, a vállalat esetében is a képnek meg kell egyeznie a valósággal. Ha hazudunk és hamis képet mutatunk, azzal beláthatatlan károkat okozhatunk, amiket lehetséges, hogy képességeinket meghaladó erőfeszítések árán sem tudunk majd helyrehozni.

Maradj velünk fókuszban!

Mi folyamatosan figyeljük a vállalkozói léttel kapcsolatos változásokat, lehetőségeket!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Szeretnéd ha vállalkozásod a csúcsra törne?

vedd fel velünk a kapcsolatot!

AIOP_ajánlat