Cikkünkben bemutatjuk a legfőbb tudnivalókat a KATA adózással kapcsolatban, illetve a 2021-ben bevezetett szigorításokat.

Kata adózás

A KATA, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adózási formája 2013. év óta létezik,  lényege, hogy nem kell a költségszámlákat gyűjteni, havi tételes adó, melynek mértéke 25-75 ezer Ft között van. Fontos tényező, hogy ez az adózási forma csak évi 12 millió Ft bevételig vehető igénybe.

Abban az esetben, ha 1 millió forint felett számlázunk ugyanannak a cégnek, adóalanynak, akkor ezt az éves bevallásban jelölni szükséges. Természetesen a partnerünknek is jeleznie kell ezt a bevallásában. Ez az ellenőrzéseknek egyfajta alapot képez, és ha nem egyezik, akkor adategyeztetésre kérik fel mindkét felet. 

Alapvetően egy elég jól kialakított adózási formáról beszélhetünk, mely megkönnyítette jó pár vállalkozás életét.

A szigorítások jelmondata: „Le a burkolt munkaviszonnyal!”

Szigorítások 2021-ben

Alapból az volt a feltevés, hogy a bujtatott foglalkoztatás, vagy burkolt munkaviszonyt megakadályozzák, viszont a szigorítások vonatkoznak azokra is, akik mellékállásban katások. Továbbá,l ha valaki youtuber és a Google-től szerez hirdetésekből bevételt, szintén érintettek a szigorításokban, márpedig jelen esetben biztos, hogy nem burkolt munkaviszonyról van szó.

Részletezve a szigorításokat:

 1. Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt adóalanytól (akinek van adószáma) szerzett bevétel után – már az első forinttól – a számlát befogadónak 40%-os plusz adót kell megfizetnie. Legyen az akár egy 1000 forintos vagy egy 10 millió forintos számla.

Ez az eset merül fel akkor, ha például a katás egyéni vállalkozó olyan cégnek dolgozik, ahol a többségi tulajdonos például: a testvére, házastársa, gyermeke vagy a szülője.

Abban az esetben, ha külföldi kapcsolt adóalanytól szerzett bevételünk van, akkor a bevétel 71,42%-a után kell fizetni a 40%-os plusz adót a katás vállalkozónak!

Kapcsolt vállalkozás esetén a teljes bevételt, nem kapcsolt vállalkozás esetén a 3 millió forintot meghaladó bevétel részt kell figyelembe venni. Ezt a pluszadót a számlát kiállító kisadózónak kell bevallania és megfizetnie!

 1. Három millió forint feletti bevétel

Abban az esetben, ha belföldi adóalanytól szerzett éves szinten 3 millió forintot meghaladó bevételt szerez egy katás vállalkozó, azután a számlát befogadó vállalkozás köteles a 40%-os plusz adót megfizetni.

A legtöbb esetben az egy vállalkozás felé kiszámlázott nettó 3 millió forint feletti rész esetében felmerülő 40 százalékos adó megfizetése nem a katás kötelezettsége.

Külföldi adóalanytól szerzett éves szinten 3 millió forintot meghaladó bevétel felett, a bevétel 71,42%-a után kell megfizetni a 40%-os plusz adót, ellenben itt a katás vállalkozónak. 

A jogszabály meghatároz kivételeket, akiknek üzleti partnerként a különadót nem kell megfizetniük:

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

 1. amely után a kifizető 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,
 2. amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,
 3. amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy
 4. amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Tehát ha már egyszer megfizették a 40%-ot, utána már nem kell még egyszer.

Fontos tudni, hogy nem csak megfizetni kell a 40%-os adót, hanem havonta be is kell vallani!

 1. Többszörös KATA lehetősége

A többszörös katázás lehetőségének megszűnése 2021. január 1-jétől azt jelenti, hogy választani kellett 2020. év végéig, és a NAV felé december 31-ig lejelenteni, hogy melyik jogviszonyunkban szeretnénk KATA-s adózók maradni.

Abban az esetben, ha ezt valaki elmulasztotta, a NAV az elsőként bejelentett jogviszonyt hagyja meg KATA státuszban, míg a többit automatikusan törli.

A KATA-törvényben meghatározott dátumok ellenben nem változnak, az alábbiak maradnak:

 • Minden hónap 12. napjáig kell a kisadózóknak megfizetniük a tételes adót 
 • Február 25-ig szükséges beadni a KATA bevallást, nyilatkozva az előző évben, az egy partnertől származó 1 millió forint feletti bevétel összegéről
 • Március 31. a határideje az előző évben, az egy partnertől származó, 1 millió forint feletti bevételről szóló nyilatkozat leadásának
 1. Plusz adminisztráció

Plusz adminisztrációt jelent az is, hogy január 1-től többek között észben kell tartani, hogy mielőtt szerződést kötnek egymással, a katásnak írásban kell nyilatkoznia üzleti partnere felé arról, hogy kisadózóként teljesíti adókötelezettségét, valamint a kisadózói jogállás megszűnéséről is köteles nyilatkozatot tenni.

A nyilatkozat elmulasztásával kapcsolatban nem tartalmaz jogkövetkezményt a Katv., ellenben a kisadózó vállalkozás az adózás rendjéről szóló törvény általános szabályai szerint mulasztási bírsággal szankcionálható.

A KATA-törvényváltozáshoz nem kapcsolódik szorosan, de kiemelendő, hogy 2021. január 1-től még több online adatszolgáltatási kötelezettségre is kell számolni. A katásoknak az év elejétől már a magánszemélyeknek kiállított számlákat is be kell küldeniük a NAV részére.

Milyen ellenőrzésekre lehet számítani?

A NAV minden évben meghatározza, hogy épp milyen ellenőrzési irányelvek mentén dolgozik, illetve milyen területekre helyeznek kiemelt fókuszt az ellenőrzések során. Fontos szem előtt tartani, hogy a hatóság foglalkozik a bújtatott munkaviszony felderítésével is.

A jogszabály-módosítás azon nem változtatott, hogy bújtatott foglalkoztatás esetén mind a magánszemélyek, mint üzletei partnereik számíthatnak „kellemetlen” jogkövetkezményekre.

Az adóhatóság a vizsgálat során fordított logikával dolgozik, az ellenőrzés során a felsorolt kritériumok közül legalább kettőt kell bizonyítani, hogy megdőljön a NAV gyanúja a katás vállalkozó burkolt foglalkoztatásáról:

 • a katás nem kizárólag személyesen végezte (végezhette) el a tevékenységet, amiről kiállította a számlát,
 • a naptári évben bevételének legalább a felét nem ettől a vállalattól kapta,
 • a megbízó nem utasította arra, hogy hogyan végezze el a munkát,
 • a tevékenységet saját vagy általa választott helyen, azaz nem a megbízónál végezte,
 • az eszközöket ehhez nem a megbízó bocsátotta a rendelkezésére,
 • a munkavégzés rendjét saját maga határozta meg,
 • legalább 36 órában foglalkoztatja egy másik társaság.

Az adóhatóság a vizsgálat során alkalmazza a „tartalom elsődlegessége a formával szemben” elvét, ami azt jelenti, hogy az előbb felsorolt szempontokban nem elég papíron, a szerződésünk szövege szerint megfelelni. Ugyanúgy bizonyítani kell ezeknek a gyakorlati megvalósulását is.

Ugyanakkor önmagában a fenti feltételek teljesítése sem garantálja, hogy egy mélységi vizsgálattal az adóhatóság adózási szempontból nem minősít át egy szolgáltatásra irányuló szerződést munkaviszonnyá, annak tartalmi elemeit vizsgálva.

Kinek lesz jó továbbra is a KATA?

 • Aki magánszemélyeknek számláz. A törvény kifizetőt említ és egy magánszemély nem minősül kifizetőnek.
 • Azoknak akik nem számláznak kapcsolt vállalkozás felé, azaz olyan vállalkozás felé, amiben saját maguknak vagy közeli hozzátartozójuknak többségi tulajdona van. 
 • Azoknak akik nem számláznak egy adóalany felé 3 millió forintnál többet. 

Maradj velünk fókuszban!

Mi folyamatosan figyeljük a vállalkozói léttel kapcsolatos változásokat, lehetőségeket!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Szeretnéd ha vállalkozásod a csúcsra törne?

vedd fel velünk a kapcsolatot!

AIOP_ajánlat